HỆ THỐNG DU LỊCH THÔNG MINH TỪ XA ĐIỆN BIÊNNgân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Tỉnh Điện Biên
Địa chỉ Phố 3, Phường Mường Thanh, Thành Phố Điện Biên Phủ
Tour liên quan

Ngành nghề kinh doanh: ngân hàng,ngân hàng,chi nhánh ngân hàng,ngân hàng ở điện biên, ngân hàng cho vay, ngân hàng hỗ trợ vốn. Trong năm 2014, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu, môi trường cạnh tranh kinh doanh gay gắt, sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn thấp... Song Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên đã tăng cường mở rộng đầu tư tín dụng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu vay vốn của khách hàng.

Kết quả, tổng nguồn vốn đạt trên 2.900 tỷ đồng, tăng 119 tỷ đồng so với năm 2013 và đạt 96% kế hoạch. Trong đó tiền gửi dân cư 2.200 tỷ đồng chiếm 75% tổng nguồn vốn huy động. Tổng dư nợ trên 3.900 tỷ đồng, trong đó cho vay nông nghiệp nông thôn hơn 2.880 tỷ đồng, chiếm 73% tổng dư nợ. Chú trọng đầu tư các chương trình cho vay trọng điểm theo định hướng chỉ đạo của ngành Ngân hàng và của Tỉnh.

Kế hoạch năm 2015, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên phấn đấu giữ vững và thu hút khách hàng, chủ động tìm kiếm khách hàng, đơn giản hoá các thủ tục, hồ sơ; thực hiện việc cơ cấu nợ, miễn giảm lãi tiền vay để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng; giữ vững khách hàng truyền thống, thu hút khách hàng mới, khách hàng tiềm năng, giữ vững thị phần. Góp phần vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và xây dựng hệ thống ngân hàng nông nghiệp bền vững và hội nhập