HỆ THỐNG DU LỊCH THÔNG MINH TỪ XA ĐIỆN BIÊNNgân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Điện Biên
Địa chỉ Phố 3, Phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên
Tour liên quan

Ngân hàng thành lập ngày 26/4/1957 với tên gọi Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam. Ngày 24/6/1981 ngân hàng chuyển tên thành Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam. Ngày 14/11/1990 ngân hàng có quyết định chuyển tên thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Là ngân hàng kinh doanh đa  ngành, đa lĩnh vực về tài chính, tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và phi ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật, không ngừng nâng cao lợi nhuận của ngân hàng, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

Phương châm hoạt động của ngân hàng gắn liền với hiệu quả kinh doanh của khách hàng. Chia sẻ cơ hội-hợp tác thành công