HỆ THỐNG DU LỊCH THÔNG MINH TỪ XA ĐIỆN BIÊNHào Tiếp Viện
Địa chỉ Đồi A1
Tour liên quan

Đồi A1 là vị trí có tầm quan trọng bậc nhất, là điểm cao then chốt trong dãy điểm cao phòng ngự phía Đông tập đoàn cứ điểm. Chiếm được A1, ta có thể uy hiếp mạnh mẽ và phong tỏa khu trung tâm, thắt chặt vòng vây, khống chế vùng trời, thu hẹp phạm vi thả dù tiến tới triệt hẳn việc tiếp tế đường không của địch.

A1 còn là bàn đạp rất tốt để đánh vào khu trung tâm Mường Thanh. Trên đồi A1 có nhiều tuyến chiến hào giao thông liên hoàn. Tất cả các lô cốt và hầm trú ẩn đều có nắp dày chịu được đạn pháo và cối.

Dựa vào địa thế tự nhiên địch chia làm 3 tuyến phòng thủ. Ngoài cùng là tuyến chủ yếu, tuyến trung gian có đặt trận địa hỏa lực, tuyến trong cùng ở mỏm đồi cao nhất là tuyến cố thủ và sở chỉ huy. Bên ngoài đồn có 5 lớp rào dày trên 100m, xen kẽ nhiều mìn.

Ngoài ra A1 còn được sự chi viện trực tiếp của hỏa lực mạnh và lực lượng cơ động trong tập đoàn cứ điểm.

Để tiến công A1, Trung đoàn 174 - Đại đoàn 316 được tăng cường 1 đại đội súng cối 120, 1 đại đội sơn pháo 75 và được sự chi viện của 1 đại đội lựu pháo 105 ở Pú Hồng Mèo. Trung đoàn 174 sử dụng Tiểu đoàn 249 làm nhiệm vụ chủ yếu đánh từ hướng Đông vào các khu A, B, C, Tiểu đoàn 251 đánh vào khu A từ hướng Đông Nam, rồi phát triển sang khu D; Tiểu đoàn 255 làm lực lượng dự bị.